Vil redde Helsebiblioteket

Helsepolitiker Tuva Moflag (Ap) har fremmet forslag om å sikre fremtiden til Helsebiblioteket.

Det melder Dagens Medisin. I februar ble det kjent at Helsebiblioteket ville fjerne over 4.500 tidsskrift fra sitt tilbud. Årsaken var vanskeligheter med å finansiere tjenesten grunnet økende priser, og Helse- og omsorgsdepartementet sa nei til ytterligere finansiering utover Folkehelseinstituttets budsjettrammer, se her…. Etter ytterligere varslede kutt i desember, vil brukere av Helsebibliioteket fra januar kun få tilgang til ett tidsskrift – New England Jourrnal of Medicine (NEJM).

Tuva Moflag som sitter i Helse- og omsorgskomiteen for Ap fremmet derfor nylig følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Helsebiblioteket skal være en fellesskapsløsning som sikrer god tilgang til nødvendige kunnskapsressurser for helsepersonell, og om nødvendig komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett».

Til Dagens Medisin sier hun at Helsebiblioteket er en billig investering i å sikre kunnskap for helsepersonell over hele landet og legger til:

– Vi politikere snakker ofte om at politikk skal være kunnskapsbasert. Det er selvfølgelig vel så viktig at praksis også er kunnskapsbasert, og at helsepersonell har mulighet til å holde seg faglig oppdatert.

Les saken i Dagens Medsin