Institutt for Manuell Terapi i Tromsø

Institutt for Manuell Terapi (IMT) i Tromsø ble startet opp i 1973 som privat foretak av Jon Helge Hansen – som etter å ha tatt sin utdanning i manuell terapi i Oslo og Moss, returnerte med familien til sin hjemby Tromsø i 1972/73.

Etter hvert ble fysioterapeutene Einar Jaklin, Torbjørn Schanche og Trond Wiesener tilknyttet, først som leietakere og fra 1975 som medeiere. Fra og med 1979 hadde alle sin kompetanse i manuell terapi.

Fra og med 1989 og frem til sin død i 2008 var Jon Helge Hansen og Torbjørn Schanche eneaksjonærer.

I 2010 ble Institutt for Manuell Terapi gjort om til gruppepraksis med ni eiere:
Torbjørn Schanche, Lena Brustad, Tore Gjert Eriksen, Gunnar Hovland, Åge Rise, Gunnhild Haugerud, Anita E. Holmen, Øystein Mortensen og Arve Skar.

Institutt for Manuell Terapi (IMT) ble etter hvert et utdanningssenter for fysioterapeuter fra hele landet i manuell terapi. I perioden 1979 til og med 2010 har i alt 37 fysioterapeuter fått sin utdanning i manuellterapi ved IMT.

Fra og med 2000 har IMT vært tilknyttet Universitetet i Bergen (UiB) som praksissted for veiledning i masterstudiet i manuellterapi.

Siden 1973 og frem til 2010 har IMT vært engasjert av Universitetet i Tromsø (UiTø) i praktisk anatomiundervisning av studenter i medisin.

Torbjørn Schanche har siste 25 år undervist i undersøkelsesmetodikk ved almenlegers årlige kurs i fysikalsk medisin. Han har dessuten vært instruktør ved etterutdanningskurs for fysioterapeuter i Norge.

Jon Helge Hansen gjennomførte fordypningsstudier i bekkenets anatomi og utviklet en kompetanse innenfor fagområdet bekkenrelaterte plager, som var et nasjonalt og internasjonalt pionerarbeide.

Praksissteder i Tromsø har vært Hochlinveien, Fiskernes Bank, Karl Pettersensgt. 28, Stortorget 1, Storgatbakken og senest Nerstranda (f.o.m. januar 2010).

Institutt for Manuell Terapi ligger i 4. etg. på Nerstranda senter, med god parkering i kjelleren og busstopp rett utenfor. Inngang fra utsiden mot Nille.

Alle fysioterapeutene og manuellterapeutene har refusjonsavtale med NAV.

Tonje Kristensen

Manuellterapeut

Sigrid Reiersen Holm

Manuellterapeut

Lena Brustad

Manuellterapeut

Fabian Lillebostad

Manuellterapeut

Tore Gjert Eriksen

Manuellterapeut

Gunnar Hovland

Manuellterapeut

Åge Rise

Manuellterapeut

Torbjørn Schancke

Manuellterapeut

Gunhild Haugerud

Fysioterapeut

Anita Ellingsen Holmen

Fysioterapeut

Øystein Mortensen

Fysioterapeut og bygutt

Arve Skar

Fysioterapeut

Brita F. Molund

Fysioterapeut

Karine Fjellstad

Sekretær