Antidopingseminar for helsepersonell

Antidoping Norge arrangerer 17. november fysisk antidopingseminar for medisinsk støttepersonell innen idretten.

Seminaret er obligatorisk for manuellterapeuter som vil bli spesialister i idrettsmedisin. Leger og fysioterapeuter som vil bli autorisert som hhv. idrettslege (NIMF) eller idrettsfysioterapeut (FIFA), må også ha dette kurset.

Kurset gir deltakeren generell kunnskap om antidopingrelaterte tema, og en forståelse for den rollen som medisinsk støtteapparat har som veileder og etikk- og verdiformidler i antidopingarbeidet.

Kursinnhold
• Kunnskap om dopinglisten, helseskader ved misbruk, medisinsk fritak fra dopinglisten, NIFs dopingbestemmelser og kosttilskudd
• Innføring i medisinsk støttepersonells roller og ansvar i forbindelse med antidopingarbeidet
• Innføring i hvordan prøvetaking ved dopingkontroll gjennomføres

Kursramme
Totalt 12 timer. Kurset består av en kombinasjon av teori, praksis og e-læring. Teori gjennomgås på kursdagen. E-læring gjennomføres på egenhånd og består av programmet «Ren utøver».

Praksis er obligatorisk for leger og innebærer at de må observere en dopingkontroll.

Kursbevis deles ut i etterkant av kursdagen forutsatt at deltager har deltatt hele dagen og gjennomført «Ren utøver» i forkant av kursdagen.

Les mer om seminaret, se nederst på siden her…