Behandling med NSAID-preparater kan gjøre korsryggsmerter kroniske

Britisk studie fant endringer i blodcellene hos pasienter med vedvarende ryggsmerter.

En analyse av en stor kohort med ryggsmertepasienter i et britisk biobankregister tyder på at de som hadde brukt et NSAID-preparat mot sine ryggsmerter, hadde større risiko for kroniske smerter enn dem som hadde brukt paracetamol, skriver legetidsskriftet.

– Dette er en stor og spennende studie som stiller spørsmål ved bruk av antiinflammatoriske legemidler i den akutte fasen ved korsryggsmerter, sier Frode Jahnsen, som er professor i patologi ved Universitetet i Oslo til tidsskriftet.

– Studien kan tyde på at den akutte inflammatoriske prosessen som oppstår ved akutt smerte, beskytter mot å utvikle kroniske smerter. Den bør derfor ikke dempes med antiinflammatoriske legemidler. Resultatene må likevel tolkes med forsiktighet, da de ikke gir noen mekanistisk forståelse av funnene. De forklarer heller ikke hvorfor de som utvikler kronisk smerte, har lavere inflammatorisk respons i akuttfasen, sier Jahnsen.

Lenke
Akutt inflammasjon kan forhindre kronisk smerte. Tidsskr Nor Legeforen 2022 doi: 10.4045/tidsskr.22.0403