Færre meniskoperasjoner

Nytt Helseatlas viser betydelig reduksjon i bruk av meniskkirurgi.

Senter for kliniske dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Tromsø gir ut Helseatlas som sammenlikner befolkningens bruk av helsetjenester gjennom interaktive kart, rapporter og faktaark. Forrige gang det ble utgitt et slik atlas, var i 2015. I den oppdaterte kartleggingen kommer det frem at det fra 2013 til 2017 var har vært en betydelig reduksjon i bruk av meniskkirurgi, spesielt for pasienter eldre enn 50 år.

Meniskene er fiberbrusk som beskytter leddbrusken og hjelper til med å stabilisere kneet. De kan skades akutt eller som ledd i utviklingen av artrose.

Dette kan tyde på at degenerative meniskskader i langt mindre grad ble operert i 2017 enn i 2013, en utvikling som er i tråd med faglige anbefalinger. Det var imidlertid stor forskjell mellom helseforetakenes opptaksområder i andelen eldre pasienter. Dette er sannsynligvis en viktig årsak til at variasjonen mellom opptaksområdene i bruk av meniskoperasjoner var uberettiget også i perioden 2015–2017.

 Helseatlas. Dagkirurgi menisk 2013-2017