Kjersti Gundersen «Årets manuellterapeut»

Manuellterapeuten fra Hamar fikk pris på helgens muskelskjelettseminar.

Kjersti Gundersen har sittet i styret i Manuellterapeutenes Servicekontor siden 2011. Der har hun, sammen med Ultralyd Trøndelag, hatt stødig hånd om utviklingen av kurs innen ultralyd og ultralydveiledete injeksjoner. Disse kursene er blitt svært populære, ikke bare i egne rekker, men også blant leger og fysioterapeuter.  Hun har også vært sponsoransvarlig i organisasjonen. Gjennom dette arbeidet har hun gjort manuellterapeuter godt kjent også blant leverandører av fysikalsk-medisinsk utstyr, treningsapparater mv.

Til daglig arbeider Gundersen som manuellterapeut ved Ottestadhallen Aktiv – Institutt for fysioterapi og manuellterapi. Her har hun en manuellterapeut og tre fysioterapeuter som kolleger. Hun har tidligere vært aktiv innen idrett, både som utøver, støttepersonell på landslag og på arrangørsiden i klubblag. Da ski-NM ble arrangert på Vang i fjor, var Gundersen kultur- og seremoniansvarlig!

Årets manuellterapeut kåres blant kandidater som nomineres av manuellterapeuter og lesere/brukere av Muskel&Skjelett og manuellterapi.no. I årets jury satt Elisabet Juvet, Per Å. W. Johansen og Eirik Rist Hauger.