Kritiserer norsk Modic-studie

Dansk professor mener norsk ryggstudie blander sammen heterogene grupper.

I en randomisert kontrollert studie publisert i 2019 konkluderte Lars Chr. Haugli Bråthen et al. at antibiotika ikke hadde noe klinisk signifikant effekt ved behandling av korsryggsmerter forårsaket av Modic-forandringer.  Manniche skriver nå i et innlegg i Dagens Medisin at Bråthen og hans kolleger trosset redaktørens råd og sammenblandet data for Modic type 1 (MC1) og Modic type 2 (MC2).

– Det er åpenbart at det dermed oppsto en risiko for «utvanning» av reelle forbedringer blant MC1-pasientene når de summerte resultatene ble fortynnet med effektløse MC2-data. Det blir som å blande varmt og kaldt vann.

Manniche peker på at nye subanalyser viser at i en undergruppe av pasienter med MC1 og ødem på STIR-opptak har signifikant forbedring med antibiotika-behandling, sammenlignet med placebo målt gjennom Roland Morris Disability Questionnaire.

– De kliniske forbedringene fremkom allerede ved tre måneders oppfølgning og var fortsatt til stede etter ett år.

Ifølge Manniche finner man i Danmark det evident å overveie antibiotika hos nøye selekterte pasienter med MC1 og vedvarende behandlingsresistente smerter.

Se Manniches innlegg i Dagens Medisin….