Ledige plasser på primærkontaktkurs

Oslo, 14.-15. september. Kurs for primærkontakter når pasienten er 0-2 år.

Kurset «Primærkontaktkurs. Motorisk utvikling og undersøkelse av barn 0-2 år» bør være av stor interesse for alle manuellterapeuter og fysioterapeuter.

– Pasienter har direkte adgang til begge gruppene. Hva gjør du som primærkontakt når engstelige foreldre kommer med sine urolige spedbarn og lurer på om barnet feiler noe? sier Erik Aarum i Interessegruppa for barnemanuellterapi i NMF (bildet).

Han peker på at fysioterapeuter og manuellterapeuter må kunne undersøke og avgjøre om det er grunn til å behandle eller ei i slike situasjoner.

– Hvis barnet ikke skal behandles, må man kunne berolige foreldrene og gi råd. Hvis barnet trenger behandling, må man avgjøre om man skal behandle selv eller henvise til andre.

Kurset inneholder temaer som normal bevegelsesutvikling 0-2 år, reguleringsvansker, prenatal, perinatal og postnatal patologi, undersøkelsesmetodikk, behandlingtiltak og veiledning av foreldre. Full timeplan, se her…

Det er fortsatt ledige plasser på kurset, se her….