Liten effekt av psykologisk terapi

Studier viser at psykologisk terapi mot kroniske smerter har liten og kortvarig virkning

Kroniske smerter er et stort problem. 30 prosent av befolkningen er rammet, og blant eldre er tallet trolig enda høyere. Det har imidlertid vist seg vanskelig å finne gode løsninger på problemet. Noen av medisinene mot smerte, som morfinbaserte midler, er avhengighetsdannende eller knyttet til alvorlige bivirkninger. Dessuten har mange legemidler rett og slett dårlig effekt.

Psykologiske terapier, som mindfullness og kognitiv adferdsterapi, anbefales ofte som behandlingsformer. Men hvor mye hjelper disse metodene?

Et team av forskere har gått igjennom studiene som er gjort på slik psykologisk behandling av smertepasienter over 60. 22 ulike studier med over 2600 deltagere til sammen ble vurdert. Forskerne tok for seg ulike behandlingsformer, fra mindfullness, meditasjon og avslapningsøvelser til behandling for å endre adferd eller uheldige tankemønstre.

Resultatene var ikke særlig oppløftende.

På den positive siden fant forskerne en effekt. Det så ut til at de som fikk psykologisk behandling hadde mindre smerte, mindre tendens til katastrofetenkning og sterkere følelse av å kunne håndtere tilstanden. Dette gjaldt spesielt de som hadde deltatt i gruppebasert terapi.

Den dårlige nyheten er at effekten var liten. Smerten ble for eksempel bare redusert med et halvt poeng på en skala fra null til 10, mens det var en 5 prosents reduksjon i katastrofetenkning. Virkningen så heller ikke ut til å vare særlig lenge.

Etter seks måneder var alle effekter bortsett fra en liten reduksjon i smerte forsvunnet. Få studier fulgte pasientene lenger enn dette. Men i undersøkelsene som gjorde det, var all virkning borte innen et år.

Les hele saken her…