Nominer «Årets manuellterapeut»

Årets manuellterapeut skal kåres på muskelskjelett-seminaret i november. Nominer kandidater innen 1. oktober.

Kriteriene for å få prisen er at vedkommende er medlem av Manuellterapeutenes Servicekontor og har bidratt til å synliggjøre manuellterapi, enten via forskning, i media, gjennom fremragende klinisk praksis, gjennom utdanningsvirksomhet eller på annet vis.

Forslag med begrunnelse kan sendes til info@manuellterapi.no. En jury oppnevnt av styrene i Manuellterapeutenes Servicekontor og Norsk Manuellterapeutforening velger blant de innkomne forslagene.

Frist for innsending av begrunnede forslag av kandidater er 1. oktober 2022.