Rekordutbetalinger fra NPE i 2019

I 2019 utbetalte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 1074 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende etter feilbehandling.

Dette er det største beløpet NPE har utbetalt i erstatninger i løpet av ett år og en økning fra 2018 på seks prosent. Saksbehandlingstidene gikk betydelig ned i 2019, samtidig som NPE behandlet flere saker enn i noe annet enkeltår.

Det skriver NPE på sine nettsider.

Ortopedisk behandling på klagetoppen

NPE mottok 5696 nye saker i 2019, noe som er 20 saker mer enn året før. Antallet saker har ligget stabilt de siste årene.

Det er pasienten selv, eller pårørende, som søker erstatning hos NPE. Den største andelen saker gjelder ortopedisk behandling, etterfulgt av saker knytta til kreftsykdommer. 27 prosent av de mottatte klagene dreier seg om ortopedisk behandling. Saker som dreier seg om behandling av kreft utgjør 13 prosent.

Raskere saksbehandling

I 2019 fattet NPE 6388 avgjørelser i ansvarssaker, mot 5635 avgjørelser i 2018. Dette er en økning på drøyt 13 prosent. Videre er 1751 erstatningsberegninger avsluttet i 2019, mot 1703 i 2018. Dette er en økning på tre prosent.

– Vi jobber målrettet med å behandle flere saker, og jeg er glad for at vi ser gode resultater av effektiviseringsarbeidet vårt, sier Jørstad.

– Det er viktig at flere får svar fra NPE så raskt som mulig. – Vi har i alt fattet ti prosent flere avgjørelser enn i 2018 og nesten 18 prosent flere søkere har fått beskjed fra oss om at de har rett til erstatning. Samtidig har saksbehandlingstidene våre gått merkbart ned i løpet av 2019, fortsetter Jørstad.

100 000 erstatningssaker siden 1988

Like etter årsskiftet 2019/2020 nådde NPE en milepæl: da passerte man 100 000 mottatte saker siden pasientskadeordningen ble startet i 1988. Over 28 000 pasienter og pårørende er i denne perioden tilkjent erstatning med i alt 15 milliarder kroner.

– Da ordningen ble etablert i 1988 var det et sentralt siktemål å gjøre det enklere for folk å søke om erstatning etter feilbehandling i helsetjenesten, forteller Jørstad. Tidligere måtte pasienter og pårørende rette kravet sitt til behandlingsstedet, og vilkårene for å tilkjenne erstatning var i tillegg strengere. – Det var derfor mer krevende og langt færre som fremsatte erstatningskrav, avslutter Jørstad.

Kilde: npe.no