Skeptisk til AktivA for skulder

To skulderforskere er skeptiske til å bruke AktivA-modellen ved skulderplager.

Det skriver Fysioterapeutens nettutgave. Prosjektleder Inger Holm i Aktiv med Artrose har tidligere foreslått å bruke AktivA-modellen på skulderpasienter med degenerative forandringer, se her… Dette møter motbør overlege Nils Gunnar Juel ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Oslo universitetssykehus, Ullevål, og hos fysioterapeut og forsker Yngve Røe.

Juel sier til tidsskriftet at artrose ikke opptrer særlig hyppig i selve skulderleddet. Studier viser at rundt fem prosent av de over 60 år har et eller annet nivå av artrose på røntgen, uavhengig av plager og smerter. Han understreker at det ikke er noe galt med prinsippene AktivA følger, men han er skeptisk til det han oppfatter som «spissfindigheter», for eksempel at AktivA formidler at øvelsene i deres program er spesielle og gir bedre behandlingseffekt enn andre treningsprogram. Han mener noen fysioterapeuter i for høy grad fokuserer på at spesielle øvelser har stor betydning og tillegger spesifikk dosering for stor vekt.

– Detaljerte programmer kompliserer ofte pasientbehandlingen, og kan også gjøre en del terapeuter utrygge på at det de kan, er bra nok. Under pågående arbeid med en bok om hofte og bekkenplager har jeg søkt i litteraturen om spesifikke program bør gjøres ved hofteartrose. Men slike program fant jeg ikke, det var ikke spesielle program som ga bedre behandlingseffekt enn generell trening, sier Juel.

Juel mener det viktigste er at pasienten får god informasjon om sin sykdom, og kommer i gang med regelmessig fysisk aktivitet. Det er viktig å gjøre det lett for pasienten å håndtere artrosesykdommen på egen hånd, tenker Juel.

Yngve Røe sier at han skulle ønske at tiden var over for denne typen sertifiseringer.

– I utdanningene er det nå kunnskapsbasert praksis som gjelder, det handler blant annet om at studentene kritisk vurderer kunnskapskilder. Inngår slike kritiske vurderinger som en del av AktivA-opplegget? spør han.

Heller enn private kurstilbud som AktivA ønsker Røe at de eksisterende utdanningene for fysioterapeuter styrker etter- og videreutdanningstilbudet.

Også Juel stiller spørsmål ved det å lage et lukket opplegg hvor man sier at noe er spesielt bra. Han understreker også at grunnutdanningene har og sikkert tar ansvar for opplæring i gode generelle modeller for behandling av store pasientgrupper, slike som de med hofte- og kneartrose.

Lenke
Skeptiske til AktivA for skulder