Ultralyddiagnostikk på takstplakaten

Ultralyddiagnostikk ved muskel- og skjelettsykdommer blir en del av manuellterapeutenes og fysioterapeutenes takstplakat.

Det skriver Norsk Manuellterapeutforening på sin nettside.

Taksten innføres fra 1. november 2020 som tilleggstakst «A1i» med følgende ordlyd:

Tillegg for diagnostisk ultralyd ved muskel- og skjelettplager. Indikasjon og resultat må framgå av journalnotat. Taksten dekker utgifter til gel mv. Taksten krever samtidig bruk av A1a eller A1d. Taksten kan benyttes inntil 2 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Taksten gir et honorar på 200 kroner fordelt på 100 kroner i refusjon og 100 kroner i egenandel fra pasienten.

Lenke
Får takst for diagnostisk ultralyd