Albue & hånd

Albue & hånd

Albue

Mange opplever smerter på enten utsiden (tennisalbue) eller innsiden (golfalbue) av underarmen i løpet av livet. Disse smertene kan ha flere årsaker, men skyldes i mange tilfeller overbelastning eller ensidig bruk av underarmen over tid, for eksempel i forbindelse med langvarig bruk av tastatur. Smerten skyldes da oftest irritasjon av muskelfester i albuen («senebetennelser»). Albuesmerter kan imidlertid også ha en rekke andre årsaker, herunder smerte fra selve albueleddet. Albueleddet kan bli smertefullt i forbindelse med revmatisme eller slitasjeforandringer (artrose). I disse tilfellene blir ofte leddet hovent, og bevegelse gir smerter og innskrenket bevegelighet. Også irritasjon av slimpose kan gi albuesmerter, og dette kan være et resultat både av overbelastning eller komme sekundært til skade. I de tilfeller hvor en har hatt en akutt skade kan det også være leddbånd, brudd, brusk eller nerveskader. I albueregionen passerer store nerver som går til hud og muskulatur i underarm, hender og fingre. Mange av nervene ligger dårlig beskyttet mot avklemming og slike avklemminger kan gi endret følelse og redusert kraft i muskulatur i underarm, hender og fingre. Manuellterapeuten undersøker, gir råd, og igangsetter eventuell behandling. Ved behov kan manuellterapeuten henvise videre til sykehus, fysioterapeut eller bildetagning (røntgen/MR/CT), samt sykemelde.

Hånd og fingre

Smerter og funksjonstap tilknyttet håndledd og fingre kan ha flere årsaker, og er vanlig. Smertene kan for eksempel skyldes irritasjon av sener eller seneskjeder. I slike tilfeller er gjerne sykehistorien kortvarig, men med betydelige smerter og funksjonstap. Fingre og håndledd består av et stort seneapparat og et stort antall ledd av ulike størrelser som også kan bli smertefulle. En kan ofte se smerter fra enkeltstående ledd, gjerne etterfulgt av hevelse og innskrenket bevegelighet – så som ved artrose («slitasjegikt»). Enkelte revmatiske lidelser kan ramme flere ledd i hender og fingre, så som ved leddgikt. Ofte begynner slik revmatisk sykdom i fingrer og tær, enten de rammer ett enkelt ledd eller flere ledd samtidig. Revmatiske lidelser kan over tid også påføre annen skade, så som senerupturer og feilstillinger. Også nerver kan gi plager i håndregionen, da mange nerver er sårbare for mekanisk avklemming og/eller kan få dårlige plassforhold. Konsekvensen i slike tilfeller kan bli avklemming av nerver, noe en for eksempel kan se ved karpal tunnel syndrom.

I tillegg til disse nevnte gradvis innsettende smertene, kan også smerter i hender og fingre oppstå ved akutt skade, herunder brudd, seneskader eller leddbåndskader.

Manuellterapeuten undersøker, gir råd, og igangsetter eventuell behandling. Ved behov kan manuellterapeuten henvise videre til sykehus, fysioterapeut eller bildetagning (røntgen/MR/CT), samt sykemelde.

Andre fokusområder: