Hode & kjeve

Hode & kjeve

Hode

Hodepine kan skyldes en rekke årsaker, og kan klassifiseres på flere måter:

  • Tensjonshodepine: Tensjonshodepine skyldes oftest smertepunkter i muskulatur. Denne formen for hodepine er relativt vanlig, og lokaliseres ofte til begge sider av hodet – gjerne som et pannebånd over hodet.
  • Cervicogen hodepine: Hodepine kan skyldes at nakkens ledd ikke fungerer optimalt, og hodepinen er da oftest ensidig. En slik feilfunksjon vil kunne fremstå som at bevegeligheten er nedsatt i disse leddene. Hodepinen vil da ofte reduseres når leddenes mobilitet er gjenopprettet.
  • Migrene: Migrene kan enten være ensidig eller tosidig, og fremtrer anfallsvis.
  • Medikament-indusert hodepine: Også langvarig bruk av smertestillende medikamenter mot hodepine kan (paradoksalt nok) gi hodepine.

Det bør også nevnes at hodepine er et vanlig symptom ved flere problemer knyttet til kjeveleddet.

Mange mennesker erfarer også svimmelhet. I mange tilfeller kan en være svimmel og samtidig ha tinnitus (øresus). Svimmelhet kan ha ulike årsaker. Manuellterapeuten kartlegger svimmelhetens karakter, tidsforløp, hva som eventuelt utløser svimmelheten og om det er symptomer som ledsager svimmelheten. Svimmelhet skyldes ofte krystallsyke, hvor problemer knyttet til balanseorganet i det indre øre typisk kan føre til svimmelhet når en skal legge seg ned, snu seg eller reise seg fra sengen. Svimmelhet kan imidlertid også skyldes mange andre lidelser, herunder nevrologisk sykdom – for å nevne noen.

Manuellterapeuten undersøker, gir råd, og igangsetter eventuell behandling. Ved behov kan manuellterapeuten henvise videre til sykehus, fysioterapeut eller bildetagning (røntgen/MR/CT), samt sykemelde.

Kjevesmerter

En rekke sykdommer kan gi smerter i kjeven. Kjevesmerter skyldes ofte kjeveleddsdysfunksjon (TMD), en diagnose som kjennetegnes ved kneppelyder fra kjeveleddet i tillegg til redusert gapeevne. Ved feilfunksjon i kjeveleddet har en også ofte hodepine. Generelt henger nakkesmerter, hodepine og kjeveleddsmerter ofte sammen, og må følgelig ses i sammenheng. Det kan også være andre årsaker til kjevesmerter, så som slitasjeforandringer i kjeveleddet eller smerter i muskulatur.

Manuellterapeuten undersøker, gir råd, og igangsetter eventuell behandling. Ved behov kan manuellterapeuten henvise videre til sykehus, fysioterapeut eller bildetagning (røntgen/MR/CT), samt sykemelde.

Øvelser for kjeve:

Kjeve 2 – ExorLive

Andre fokusområder: